Monday, April 29, 2013

اشتباهات رایج بین سرمايه گذاران

هفت اشتباه مشترك وجود دارد كه سرمايه گذاران بارها و بارها آن ها را انجام مي دهند. متاسفانه، سرمايه گذاران اين اشتباهات تكراري را از زمان پيدايش بازارهاي مدرن مرتكب مي شوند و ممكن است كه اين كار را تا سال هاي سال هم ادامه دهند

شما مي توانيد با آگاهي از اين اشتباهات متداول و تلاش براي اجتناب از آن ها، شانس موفقيت خود را تا حد زيادي افزايش دهيدبي برنامگي

اين يك مثل قديمي است كه اگر ندانيد كه به كجا مي خواهيد برويد، جاده شما را خواهد برد و اين همان چيزي است كه در بازار اتفاق مي افتد. راه حل؟

يك برنامه يا سياست سرمايه گذاري شخصي، با در نظر داشتن مسائل زير، ايجاد كنيداهداف و خواسته ها -دقيقاً مشخص كنيد كه به دنبال چه چيزي هستيد. جمع كردن 100.000 دلار براي يك دانشجو يا 2 ميليون دلار براي يك فرد بازنشسته 60 ساله امري معقول است. مبارزه با بازار هدف شما نيست
خطرات - چه خطراتي شما و سرمايه گذاري تان را تهديد مي كند؟ اگر شما 30 سال تمام تلاش كرده و براي دوران بازنشستگي تان پس انداز كرده ايد، پس نوسانات بازار يك خطر جدي براي سرمايه شما نيست (و نبايد باشد). از سوي ديگر تورم كه هر سرمايه گذاري بلند مدتي را مي فرسايد  يك ريسك جدي براي شما محسوب مي شود
معيارهاي درست  موفقيت سرمايه گذاري تان، نوع دارايي هاي آن صندوق هاي مالي يا موسساتي كه براي سرمايه گذاري انتخاب كرده ايد را چگونه بررسي مي كنيد؟
تخصیص دارايي – چه بخشي از كل سرمايه تان را به دلار، چه بخشي را به سهام بين المللي، اوراق قرضه و ... تخصيص داده ايد. نحوه تخصيص سرمايه شما بايد با اهداف و ريسك مورد نظرتان مطابقت داشته باشد
گوناگوني – اختصاص سرمايه به گروه هاي دارايي مختلف مبناي گوناگوني سرمايه گذاري شما را تشكيل مي دهد. شما بعد از اين كار بايد سعي كنيد گوناگوني را در يك دسته دارايي نيز حفظ كنيد. براي مثال اگر در سهام آمريكا سرمايه گذاري كرده ايد بايد سهام شركت هاي بزرگ، متوسط و كوچك را خريداري كنيد
اگر خطوط اصلي برنامه تان را مشخص كرده و بنويسيد مي توانيد برنامه و سياست بلند مدت درستي را در شرايطي كه بازار نامتعادل است، دنبال كنيد. در اختيار داشتن يك برنامه مناسب و عملكرد بر مبناي آن به اندازه فعاليت گاه به گاه و بي برنامه در بازارها جذاب و متنوع نيست، اما اين امر سرمايه گذاري بيشتر و پر سودتر را در بلند مدت به دنبال دارد چارچوب زماني بسيار كوتاه مدت

اگر 30 سال است كه براي دوره بازنشستگي خود سرمايه گذاري كرده ايد، آن چه در سال جاري يا سال آينده در بازار اتفاق مي افتد نبايد خيلي شما را نگران كند. حتي اگر شما در 70 سالگي بازنشسته شده ايد، هنوز احتمالاً 10 يا 20 سال ديگر مي توانيد از زندگي لذت ببريد. اگر هدفتان اين است كه براي ورثه خود ارث خوبي بگذاريد، اين دوره زماني باز هم بلندتر خواهد شد. در حقيقت، اگر شما براي تحصيلات دانشگاهي فرزندتان پس انداز مي كنيد و او در سال دوم دبيرستان است، دوره زماني مورد نظر شما كوتاه تر است و نحوه تخصيص دارايي تان بايد براي اين دوره زماني تنظيم شود. اغلب سرمايه گذاران بر دوره هاي زماني خيلي كوتاهي تمركز مي كنند


 توجه بيش از حد به رسانه ها و اخبار مالي

 در حقيقت در گزارشات مالي هيچ چيزي كه بتواند به شما در دستيابي به اهدافتان كمك كند، وجود ندارد. رسانه ها را خاموش كنيد. تنها چند روزنامه هستند كه اطلاعات مفيدي كه ممكن است به كار شما بيايند را ارايه مي دهند. حتي اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد، شما چطور مي توانيد پيشاپيش آن را تشخيص بدهيد؟

يك بار اين امر را بررسي كنيد  اگر كسي واقعاً نكات خارق العاده يا نصيحت هاي معاملاتي يا فرمولي سري در اختيار داشت كه مي توانست با استفاده از آن سود هنگفتي به دست بياورد، آيا آن را در تلويزيون بيان مي كرد و يا با دريافت مبلغي هر ماه براي شما مي فرستاد؟ نه مطمئنن سکوت می کرد و ميليون ها دلار پول به دست مي آورد و مجبور نبود براي گذران زندگي روزنامه چاپ كند
راه حل؟ زمان كمتري را به ديدن برنامه هاي مالي تلويزيون ها و خواندن روزنامه ها اختصاص دهيد. زمان بيشتري را براي خلاقيت و پيروي از برنامه مالي تان صرف كنيد عدم تراز مجدد

تراز مجدد عبارت است از روند بازگرداندن سرمايه به دارايي مورد نظري كه در برنامه مالي تان مد نظر داشته ايد. انجام اين كار چندان آسان نيست زيرا شما مجبوريد دارايي تان را كه در آن سرمايه گذاري كرده ايد و به سطوح خوبي رسيده است بفروشيد و دارايي ديگري كه چندان وضعيت خوبي نداد بخريد. اين كار براي اغلب سرمايه گذاران بسيار مشكل است

به علاوه تراز مجدد در زمان انجام اين كار سودي در بر ندارد (به وضعيت بازار سهام آمريكا در دهه 1990 فكر كنيد) و نمي توان دقيقاً بررسي كرد كه دارايي ضعيف چه زماني تقويت خواهد شد
در هر حال، سرمايه گذاري در مسير بازگشت هاي بازار اين امر را تضمين مي كند كه اين گروه دارايي در زماني كه بازار به اوج مي رسد، ارزشي بالاتر از ارزش خود دارد و در زماني كه بازار به حداقل مي رسد ارزشي پايين تر از ارزش خود پيدا كرده است
راه حل؟ با وفاداري كامل كار تراز كردن مجدد دارايي هايتان را انجام دهيد و سودهاي قديمي را جمع آوري كنيد اطمينان بيش از حد به قابليت مديريت

بسياري از تحقيقات از جمله تحقيق برتوم مالكيل كه در سال 1995 با عنوان «بازگشت از سرمايه گذاري در صندوق هاي مالي» انجام شد، به ما نشان داده اند كه مديران ضعيف تر از معيارهاي موجود عمل مي كنند. ما همچنين مي دانيم كه هيچ روش ثابتي براي انتخاب مديري كه بهتر از معيارها عمل مي كند، وجود ندارد. به علاوه اين را هم مي دانيم كه افراد بسيار بسيار كمي هستند كه مي توانند در طولاني مدت از بازار سود به دست بياورند. پس چرا بسياري از سرمايه گذاران از توانايي خود براي برنامه ريزي زماني در بازار و انتخاب مديران ناكارآمد تا اين حد مطمئن هستند؟

در حقيقت سرمايه گذاران به اشتباه درباره توانايي خود در برنامه ريزي زماني براي بازار و انتخاب مديران خوب فكر مي كنند و با اين كار مستقيماً به سوي اشتباه بعدي در اين مسير پيش مي روندسرمايه گذاري ناكافي در بخش شاخص ها

زمان براي خواندن بسياري از تحقيقات كه اثبات مي كنند اغلب مديران و صندوق هاي مالي ناكارآمد هستند و ضعيف تر از معيارها عمل مي كنند، كافي نيست. در طول دوره هاي طولاني صندوق هاي شاخص (Index Fund) عملكردي بالاتر از يك چهارم معيار داشته ند و يا بهتر از65– 75 درصد از صندوق هاي مديريت پول عمل كرده اند

به رغم شواهدي كه از استفاده از شاخص ها حمايت مي كنند، سرمايه گذران همچنان مایل هستند كه با مديران فعال كار كنند. جان بوگل، موسس شركت Vanguard، مي گويد كه علت تمايل به همكاري با مديران اين است كه «دوست دارند هميشه در وضعيت خوبي باشند. شاخص ها گنگ هستند و بسياري از مردم فكر مي كنند كه مي توانند با كمك مديران روشن تر و بهتر عمل كنند»
راه حل؟ تمام يا بخش زيادي از سرمايه گذاري تان (70-80 درصد) را در دارايي هاي سنتي سرمايه گذاري كنيد. اگر نمي توانيد در برابر هيجان اغواي يك مدير بزرگ ديگر مقابله كنيد، بخشي از سرمايه تان را در هر گروه دارايي (30-20 درصد) در اختيار مديران قرار دهيد. اين امر، بدون اينكه سرمايه تان را به هدر بدهد، اشتياق شما را براي همكاري با مديران ارضا مي كند تعقيب عملكرد

بسياري از معامله گران گروه هاي دارايي مورد نظر خود، استراتژي ها، مديران و صندوق ها را بر مبناي بهترين عملكرد انتخاب مي كنند. اين احساس كه «من سود زيادي را از دست داده ام» ممكن است شما را به انتخاب گزينه هاي بد در سرمايه گذاري بكشاند. اگر يك گروه دارايي، استراتژي يا صندوق خاص در سه يا چهار سال گذشته خوب عمل كرده است، تنها نتيجه اي كه مي توانيم بگيريم اين است كه: ما بايد سه يا چهار سال پيش در اين زمينه سرمايه گذاري مي كرديم. اما در حال حاضر، چرخه اي كه به اين عملكرد خوب منجر شده است ممكن است حالا در حال افول باشد. درآمد خوب دارد از بين مي رود و درآمد ناكافي جاي آن را مي گيرد

راه حل؟ ساده نباشيد. برنامه سرمايه گذاري و تراز مجدد خودتان را دنبال كنند و بدانيد كه اين كار دقيقاً نقطه متضاد تعقيب عملكردهاي قبلي صندوق ها واستراتژي ها است نتيجه گيري

سرمايه گذاراني كه اين هفت اشتباه را بشناسند و از آن ها اجتناب كنند به خودشان فرصت مناسبي براي دستيابي به اهداف سرمايه گذاري شان داده اند. بسياري از راه حل هايي كه در بالا عنوان شد، راه حل هاي خارق العاده اي نيستند و نتايج شگفت انگيزي ندارند. اما احتمال اينكه سودآور باشند زياد است. و مگر هدف ما از سرمايه گذاري چيزي به جز كسب سود است؟

No comments:

Post a Comment